BOBO W PRZEDSZKOLU. PROSTE HISTORYJKI OBRAZKOWE DO ĆWICZEŃ JĘZYKOWYCH

  • Kod.WIR7265
BOBO W PRZEDSZKOLU. PROSTE HISTORYJKI OBRAZKOWE DO ĆWICZEŃ JĘZYKOWYCH
Autor: Anna Żywot

Zestaw zawiera proste, 4-elementowe historyjki obrazkowe do wspierania rozwoju językowego dziecka i do ćwiczeń w tym zakresie.
Pomoc jest przeznaczona zarówno dla Rodziców, którzy chcą usprawnić mowę swojej pociechy na bardzo wczesnym etapie, jak i dla terapeutów - do pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. Praca z historyjką obrazkową wspiera rozwój zdolności narracji u dziecka. Pozwala ćwiczyć umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz czasowych. Uczy linearnego uporządkowania sekwencji zdarzeń, dostrzegania relacji pomiędzy nimi i ich językowego opisu.
Materiał ćwiczeniowy zawiera 24 historyjki obrazkowe oraz etykiety z podpisami.

Opinie o pomocy
Marzena Fenert – Kreatywne Wrota:
Historyjki sprawdzą Wam się fantastycznie już u około 2,5 letnich dzieci, tym bardziej, że opowiadają o przygodach tytułowego Bobo w przedszkolu. […] Właśnie takie, a nie inne obrazki zawarte w teczce “Bobo w przedszkolu”, to wspaniały przykład graficznego uproszczenia obrazu rzeczy i uwypuklenia cech najistotniejszych w danej, konkretnej historyjce obrazkowej.
ISBN: 590-20-20797-26-5
Format: Teczka A5 + 24 zafoliowane karty + 6 kart z etykietami

50,00

Podobne produkty