KOŁO MNOŻENIA

  • Kod.BUU034
Koło mnożenia to pomoc edukacyjna, która służy do utrwalania umiejętności wykonywania jednego z podstawowych działań arytmetycznych.
Pozwala na pracę w zakresie od 1 do 12, a więc wykracza poza standardowy schemat tabliczki mnożenia.

Zestaw składa się z:
tablicy z 13 otworami (w formie zegara z otworem centralnym);
71 krążków z wygrawerowanymi liczbami, niezbędnymi do wykonania wszystkich działań we wskazanym zakresie;
tabliczki kontrolnej, przedstawiającej w formie tabeli wyniki działań możliwych do utworzenia.
Praca z Kołem mnożenia wymaga wysokiej koncentracji, analitycznego i logicznego myślenia.

Uczy dostrzegania zależności (np. przy zjawisku przemienności mnożenia), ćwiczy pamięć i spostrzegawczość. Zabawa będzie stanowiła nie tylko trening umysłowy, ale dodatkowo posłuży w rozwoju małej motoryki.
 
Jak pracować?
Tabliczka kontrolna powinna być odwrócona, by dziecko nie mogło od razy odczytać poprawnego rozwiązania! Odwraca ją i sprawdza wyniki dopiero po zakończeniu zadania. Na polu centralnym koła mnożenia umieszczamy wybrany krążek z liczbą od 1 do 12 – będzie to jeden z czynników naszego działania. Drugi czynnik będzie stanowiła liczba wygrawerowana na kole. W bocznych otworach rozmieszczamy krążki z wynikami (iloczynami), a następnie weryfikujemy je przy pomocy tablicy kontrolnej i korygujemy ewentualne błędy.

75,00

Podobne produkty