Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY BIURO MEBLE Sp. z o.o.

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.mebleszkolne.edu.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomocedydaktyczne.eu

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 

 

WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Firma:  

BIURO MEBLE Sp. z o.o. 
ul. Cieślaka 6A
78-400 Szczecinek 
NIP 6731894736 
BNP Paribas Bank Polska SA 34 2030 0045 1110 0000 0216 9480 
Bank Gospodarki Żywnościowej S
.A.    34 2030 0045 1110 0000 0216 9480
 

§ 2

Zamówienia można składać przez ten Sklep Internetowy, e-mailem lub telefoniczne. 
 

§ 3 

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

§ 4

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. 

 

§ 5 

Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. 

 

§ 6 

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza będziemy kontaktowali się telefonicznie.

 

§ 7

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, a Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

§ 8

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. 

 

§ 9

Czas realizacji uzależniony jest od asortymentu i wynosi od 7 do 30 dni roboczych.
W przypadku asortymentu pod indywidualne zamówienia czas realizacji ustalany jest z klientem.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z jego realizacji bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

§ 10

Warunki dostawy:

 - przesyłka kurierska lub pocztowa realizowana poprzez wyspecjalizowane firmy
- odbiór własny w magazynach

 

§ 11

Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna w postaci faktury VAT.

 

§ 12
Warunki płatności:

 - przedpłata - firmy prywatne oraz klienci indywidualni (na podstawie Potwierdzenia Zamówienia Klienta lub proformy)

 - przelew z terminem 7 lub 14 dni - tylko dla jednostek budżetowych

 - gotówka w kasie firmy

§ 13

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów lub zmiany cen, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego bez wcześniejszego umieszczenia informacji o tym fakcie na stronach Sklepu Internetowego.

 

§ 14

Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie UNII EUROPEJSKIEJ.
Koszty dostawy towarów poza POLSKĄ ustalane są indywidualnie.

 

§ 15

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zarejestrowanych Klientów zgodnie z ustawą

"O ochronie danych osobowych" oraz wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO – rozporządzenie unijne

 

§ 16

Warunki reklamacji:

- podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT

- koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Sprzedający

- w przypadku bezpodstawnej reklamacji kosztami przesyłek kurierskich obciążony zostanie Zamawiający

- reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia

  chyba, ze strony ustalą inaczej.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad i odpowiada za niezgodność towaru z umową.

Towary objęte są 12 miesieczną gwarancją. Rękojmia wyłączona.

 

§ 17

Prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu przez Konsumeta:

Konsumenci mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania rzeczy.

Konsument musi pisemnie poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za zwrócony towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później jak 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 

Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot realizowany jest na koszt Konsumenta.

Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku produktów wykonanych na zamówienie Konsumenta, wykonanych według wytycznych Konsumenta oraz asortymentu higieny osobistej

 

§ 18
Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym mebleszkolne.edu.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.